DCSD windykacja

Profesjonalna windykacja na koszt dłużnika.

Windykacja na koszt dłużnika!

Dłużnik nie reguluje płatności? Zastanawiasz się co zrobić?

Odkupimy dług za gotówkę na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności - a następnie samodzielnie będziemy egzekwowali dług od dłużnika.

Twój kontrahent nie reguluje płatności w terminie?
Odkupimy dług i zapłacimy Ci gotówką w 1 dzień!
Zadzwoń: 58 573 48 49
Napisz e-mail: windykacja@dcsd.pl

 

Rozwiązujemy problemy przedsiębiorców z zatorami płatniczymi.

Jeśli Twój dłużnik nie reguluje płatności to:
- odkupimy dług, tj. kupimy Twoją wierzytelność względem dłużnika (na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności),
- cenę za nabycie wierzytelności (nawet do 100% należności głównej przysługującej od dłużnika) zapłacimy Ci w chwili zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności,
- samodzielnie będziemy egzekwowali dług od dłużnika.

Nabywami wierzytelności w sytuacjach, gdy:
- dłużnik jest przedsiębiorcą,
- do transakcji doszło po dniu 28 kwietnia 2013 r.,
a należność jest udokumentowana:
1) umową,
2) dowodem dostarczenia towaru (np. dokument WZ lub protokół odbioru) lub wykonania usługi (np. protokół odbioru prac) oraz
3) fakturą lub rachunkiem doręczonym dłużnikowi (podpisanym przez dłużnika lub wysłanym listem poleconym na adres dłużnika),
4) pisemnym wezwaniem do zapłaty wysłanym do dłuznika po upływie terminu płatności.

Jesteśmy zainteresowani sprawami nawet od 1 zł, bez kwoty minimalnej, jeśli wierzytelność jest udokumentowana w powyższy sposób.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawami prawnymi naszych działań i obciążania dłużnika kosztami windykacji.

 

Windykacja na koszt dłużnika to w 100% bezpieczna oferta.

Nasza oferta to:
- skuteczne rozwiązanie Twoich problemów z należnościami nieregulowanymi w terminie.
- rozwiązanie dyscyplinujące kontrahentów, którzy zwlekają z zapłatą i kredytują się Twoim kosztem.

Skorzystaj z windykacji na koszt dłużnika!
Zadzwoń: 58 573 48 49
Napisz e-mail: windykacja@dcsd.pl